Kallion Vasemmistoliitto

Kallion VasemmistoKALLION VASEMMISTOLIITON SIVUT OVAT UUDISTUNEET! UUDET SIVUT LÖYDÄT OSOITTEESTA www.kallionvasemmisto.fi!

 

Kallion Vasemmistoliitto on Helsingin Vasemmiston jäsenmäärältään suurin osasto. Aktiivinen toimintamme sijoittuu pääosin kallion alueelle, mutta jäsenistömme toimii myös erittäin paljon muiden osastojen kanssa yhteistyössä.

Kallion Vasemmistoliittoa johtaa johtokunta joka kokoontuu noin kerran kuukaudessa. Johtokunta on sikäli muodollinen, että kaikki ovat tervetulleita kaikkiin kokouksiin ja toimintaan vaikka eivät olisi puolueen jäseniä.

Jos haluat tulla mukaan toimintaan ota yhteyttä puheenjohtajaamme (ks. yhteystiedot) tai tule tervehtimään meitä jossain järjestämässämme tapahtumassa.

Berghälls Vänsterföbund är Helsingfors Vänsterförbunds största avdelning med tanke på mängden medlemmar. Vi fungerar aktivt i Berghäll men våra medlemmar deltar och samarbetar mycket med andra avdelningar i Helsingfors. Berghälls Vänsterförbund leds av en styrgrupp som träffas ungefär en gong i månaden. Styrgruppen är såtillvida en formalitet att vi välkomnar alla på våra träffar och i vår verksamhet fastän man inte sku vara medlem i partiet.

Om du vill komma med och delta i vår verksamhet ta kontakt med vår ordförande, eller kom och hälsa på oss vid något av våra evenemang.

Haku

Vasemmistoliitto